Ingrid Beck

Willy van Dreumel

Theo Gerritsen

Simone Hins – de Bree

Rob Jansen

Jolanda Kuijsters

Rob Peters

Mieke Steins

Elja Trum

Bram Visser

Roland  Smanski

John van Heumen

Lodewijk Joha

Erelid en oprichter: Bert van Os †