Ingrid Beck

Willy van Dreumel

Theo Gerritsen

Rob Jansen

Jolanda Kuijsters

Rob Peters

Mieke Steins

Elja Trum

Bram Visser

Roland  Smanski

John van Heumen

Lodewijk Joha

Melissa van Zuijlen-Giesbers

Geert Broeks

Gerda Dappers-Robben

Loes Schook

Johan Brouwers

Erelid en oprichter: Bert van Os †